Persist ASP Upload

Persist ASP Upload

Bileşen kodları :
—————————————-

<HTML>
<BODY>

<%
Set Upload = Server.CreateObject(”Persits.Upload”)
Count = Upload.Save(”c:\upload”)

Response.Write Count & ” file(s) uploaded to c:\upload”

%>

</BODY>
</HTML>
  

Satış öncesi bir sorunuz mu var?